Loden waterkering aanbrengen

Het metselwerk gefaseerd slopen en
afvoeren.

 
Vanaf binnenblad een nieuwe waterkering
aanbrengen met maximale lengtes van 1 m1.

 
De sparingen dichtmetselen met een
zo goed mogelijk lijkende steen en afvoegen.